Thông báo

Thông báo về việc đăng ký học trực tuyến

Thông báo về việc đăng ký học trực tuyến

by Admin IRC -
Number of replies: 0

Trước khi sử dụng hệ thống học trực tuyến, yêu cầu giáo viên/ sinh viên cập nhật số điện thoại và địa chỉ email của mình trong mục Thông tin tài khoản trên trang Me.

Sau khi cập nhật thông tin tài khoản hoàn tất, sinh viên cần bấm vào nút Đăng ký ở trang chủ và làm theo các bước hướng dẫn để tiến hành đăng ký tài khoản của mình cho việc học trực tuyến


-- Admin --