Nội dung bài giảng, thông tin môn học, mô tả phương pháp đánh giá của các môn học thuộc ngành Công nghệ thông tin - Khoa Công nghệ thông tin.

2324_HK1 - MãMôn_TênMôn - Lớp - GiáoViên

Môn học phát triển phần mềm mã nguồn mở là một môn học chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tập trung vào việc phát triển các phần mềm được phát hành theo giấy phép mã nguồn mở. Sinh viên sẽ được học cách sử dụng các công cụ phát triển phần mềm, các kỹ thuật lập trình hiện đại, và các quy trình quản lý dự án phát triển phần mềm. Môn học cũng đặc biệt chú trọng đến khía cạnh cộng đồng trong phát triển phần mềm mã nguồn mở, từ việc đóng góp, đánh giá cho đến việc sử dụng và phân phối phần mềm. Cuối cùng, sinh viên sẽ có cơ hội thực hành và phát triển các dự án phần mềm mã nguồn mở thực tế.

111060 - Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (Template)

Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản trị một hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm : Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu ; Tạo và phân quyền người dùng ; Sao lưu và phục hồi dữ liệu ; Thực hiện hàm, thủ tục truy xuất dữ liệu theo yêu cầu (sử dụng ngôn ngữ T-SQL) ; Trigger trong dữ liệu.

Thường Phan Mạnh

111070 - Lập Trình Hướng Đối Tượng (Template)

Môn học phát triển phần mềm mã nguồn mở là một môn học chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tập trung vào việc phát triển các phần mềm được phát hành theo giấy phép mã nguồn mở. Sinh viên sẽ được học cách sử dụng các công cụ phát triển phần mềm, các kỹ thuật lập trình hiện đại, và các quy trình quản lý dự án phát triển phần mềm. Môn học cũng đặc biệt chú trọng đến khía cạnh cộng đồng trong phát triển phần mềm mã nguồn mở, từ việc đóng góp, đánh giá cho đến việc sử dụng và phân phối phần mềm. Cuối cùng, sinh viên sẽ có cơ hội thực hành và phát triển các dự án phần mềm mã nguồn mở thực tế.

111072 - Lập trình trên môi trường Windows (Template)

Windows Forms cung cấp các lớp chứa đựng nhiều loại điều khiển cho phép người dùng xây dựng ứng dụng desktop chạy trên nền Windows. 

Sau khi học xong môn này Sinh viên có thể nắm vững các kiến thức cơ bản đến nâng cao liên quan đến việc xây dựng ứng dụng windows forms. Đồng thời giúp sinh viên có thể kết hợp hài hòa giữa các điều khiển để có thể tạo nên một ứng dụng theo yêu cầu của mình, cũng như xây dựng những dự án lớnMinh Đoàn Thiện

Lập trình giao tiếp thiết bị

Lập trình giao tiếp thiết bị là một môn học trong ngành công nghệ thông tin, cung cấp cho sinh viên kiến thức về cách viết mã để giao tiếp với các thiết bị ngoại vi. Các thiết bị ngoại vi có thể là bất kỳ thứ gì từ máy in và máy quét đến cảm biến và động cơ. Kiến thức về lập trình giao tiếp thiết bị là cần thiết cho nhiều công việc trong ngành công nghệ thông tin, bao gồm phát triển phần mềm, hệ thống nhúng và tự động hóa.

Môn học lập trình giao tiếp thiết bị thường bao gồm các chủ đề sau:

  * Tổng quan về giao tiếp thiết bị

  * Các giao thức giao tiếp phổ biến

  * Các thiết bị ngoại vi phổ biến

  * Lập trình giao tiếp với các thiết bị ngoại vi

  * Xử lý lỗi và debug

Môn học lập trình giao tiếp thiết bị là một môn học quan trọng cho các sinh viên theo đuổi ngành công nghệ thông tin. Kiến thức về lập trình giao tiếp thiết bị giúp sinh viên có thể phát triển các ứng dụng và hệ thống có thể giao tiếp với các thiết bị ngoại vi, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Dưới đây là một số kỹ năng mà sinh viên có thể học được từ môn học lập trình giao tiếp thiết bị:

  * Khả năng xác định nhu cầu của người dùng

  * Khả năng thiết kế và triển khai giải pháp

  * Khả năng giao tiếp hiệu quả với người khác

  * Khả năng làm việc theo nhóm

  * Khả năng giải quyết vấn đề

Môn học lập trình giao tiếp thiết bị là một môn học thách thức nhưng cũng rất bổ ích. Kiến thức và kỹ năng mà sinh viên học được từ môn học này sẽ giúp họ có thể thành công trong ngành công nghệ thông tin.Sơn Nguyễn Minh